„fortes fortuna adiuvat” (Terencjusz 195 – 159 r. p.n.e.)

Godziny otwarcia : Pon - Pt: 8.00-20.00
  Kontakt : tel. 32 49 44 777 tel. 500 800 326

Badania z kontrastem

Wykonanie niektórych rodzajów badań metodą rezonansu magnetycznego wymaga dożylnego podania środka kontrastowego. Środek kontrastowy gromadzi się w badanej tkance, przez co wzmacnia lub osłabia odbierany przez urządzenie sygnał. Umożliwia to uzyskanie obrazów o różnym kontraście, w zależności od rodzaju badanej tkanki oraz bardziej szczegółowe uwidocznienie nieprawidłowości.

Zwiększone prawdopodobieństwo występowania działań niepożądanych po podaniu kontrastu może wystąpić u pacjentów ze skłonnościami alergicznymi oraz pacjentów z udokumentowaną wcześniejszą reakcją na podanie środka kontrastowego. Ponadto, zalecana jest szczególna ostrożność przy podawaniu środków kontrastowych pacjentom ze schorzeniami nerek oraz tarczycy. Dlatego przed badaniem MR z kontrastem wymaga się wykonania badania poziomu kreatyniny w surowicy u każdego chorego i dostarczenie wyników badania do pracowni Rezonansu Magnetycznego w dniu badania MR.

Kreatynina to jeden z parametrów służących do oceny czynności nerek. Wykorzystuje się go w ocenie zarówno ostrej jak i przewlekłej niewydolności narządu. Każda dysfunkcja ze strony nerek powinna skłonić nas do wykonania badania na stężenie kreatyniny i mocznika we krwi.